Osab Datorservice levererar kostnadseffektiva IT-lösningar till företag och organisationer. Vi arbetar självklart under sträng sekretess och med en uttalad miljöpolicy. Vi innehar specialkompetens inom både mjuk och hårdvara.
Bolaget har varit verksam inom branschen sedan 1993.

Vi arbetar med drift och underhåll av de flesta förekommande dator systemen på marknaden såsom Novell, Microsoft, Unix/ Sun, Cisco, mfl.
Vi är leverantörs oberoende och utför felavhjälpning, underhåll oavsett fabrikat.