Vi innehar en verkstad där vi har möjlighet att utföra avancerad felsökning, samt reparation. Vi har också kunskap och möjlighet att ta fram information, på krashade hårddiskar mm.

Vid reparation som utförs i vår serviceverkstad erhåller kunden ett förslag till kostnadstak, där båda parter är överens om ett pris till vilket det är värt att laga varan. Understiger reparationskostnaden detta pris lagas varan utan ytterligare kontakt med kunden. Överstiger kostnaden det överenskomna beloppet återlämnas varan utan någon ytterligare kostnad.